Τρέχουν οι προθεσμίες για τα αυθαίρετα

ΑυθαίρεταΣτις 6 Φεβρουαρίου λήγει το πρώτο εξάμηνο, που προβλέπει πληρωμή των προστίμων σε 102 δόσεις. Για το επόμενο εξάμηνο οι δόσεις γίνονται 84 και το μηνιαίο ποσό αυξάνεται κατά 60%. Καυτός μήνας για περισσότερους από 2,2 εκατ. ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ή ακινήτων με πολεοδομικές υπερβάσεις θα είναι ο ερχόμενος Φεβρουάριος.

Η Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2014, οπότε συμπληρώνονται έξι μήνες από την εφαρμογή του νέου «νόμου Καλαφάτη» (ν. 4014/2013), έχει οριστεί ως ημερομηνία-σταθμός για την οριστική νομιμοποίηση δηλωμένων και αδήλωτων αυθαιρέτων. Οσοι από τους ιδιοκτήτες χάσουν τη «μαγική» προθεσμία, που λήγει σε 19 ημέρες (13 εργάσιμες) από σήμερα και δεν ενταχθούν στο «νόμο Καλαφάτη», τους περιμένουν πολλές και δυσάρεστες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα:

* Περισσότεροι από 1 εκατ. ιδιοκτήτες αυθαιρέτων είτε ακινήτων με πολεοδομικές υπερβάσεις, που υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν στις ρυθμίσεις του «νόμου Καλαφάτη», αν δεν υποβάλουν δήλωση μέχρι στις 6 Φεβρουαρίου 2014, πληρώνοντας παράλληλα μέχρι στις 8 Φεβρουαρίου 2014 το παράβολο υπέρ του Δημοσίου και την πρώτη δόση του προστίμου νομιμοποίησης, χάνουν οριστικά την πρώτη κατηγορία ευνοϊκών δόσεων.

Συγκεκριμένα, μετά την εκπνοή των παραπάνω προθεσμιών οι ιδιοκτήτες που εντάσσονται στο «νόμο Καλαφάτη» χάνουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν το πρόστιμο σε 102 δόσεις -δηλαδή σε 17 εξάμηνα (οκτώμισι χρόνια)- και πέφτουν στη δεύτερη κατηγορία αποπληρωμής του προστίμου σε 84 μήνες, δηλαδή σε 14 εξάμηνα, με αύξηση 60% της μηνιαίας δόσης.

Με απλή αίτηση
* Οι περίπου 400.000 ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέβαλαν συνολικά 562.263 δηλώσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων με το «νόμο Παπακωνσταντίνου» (ν. 4014/2011), ο οποίος έχει κριθεί αντισυνταγματικός, μπορούν να ενταχθούν στο «νόμο Καλαφάτη» με μια απλή αίτηση, μέσω ιδιώτη μηχανικού, στο ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων του ΤΕΕ και να θωρακιστούν από τις συνέπειες της απόφασης του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου.

Η 6η Φεβρουαρίου 2014 είναι η καταληκτική ημερομηνία για όσους από τους ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές να κάνουν απευθείας υπαγωγή στο «νόμο Καλαφάτη», χωρίς να ξαναπληρώσουν το παράβολο, υπέρ του Δημοσίου. Πιο συγκεκριμένα, όσοι από τους ιδιοκτήτες αυτής της κατηγορίας έχουν πληρώσει μόνον το παράβολο είτε οφείλουν περισσότερες από δύο δόσεις του προστίμου μετά την παρέλευση της 6ης Φεβρουαρίου 2014, για να κάνουν «δήλωση-γέφυρα» από το «νόμο Παπακωσταντίνου» στο «νόμο Καλαφάτη», θα πληρώσουν ξανά παράβολο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου από 500 έως 10.000 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία και την επιφάνεια του αυθαιρέτου.

Τα χρήματα του παραβόλου και των δόσεων θα συμψηφιστούν μόνο για όσους ιδιοκτήτες κάνουν εμπρόθεσμη υπαγωγή στο «νόμο Καλαφάτη» μέχρι στις 6 Φεβρουαρίου 2014. Οσοι χάσουν την προθεσμία θα έχουν πρόσθετη άμεση οικονομική επιβάρυνση, αφού θα πληρώσου δύο φορές το παράβολο, το οποίο δεν συμψηφίζεται.

Εξάλλου, σε εκκρεμότητα παραμένει η απόφαση επιστροφής των χρημάτων σε όσους έχουν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά με τον προηγούμενο νόμο.

Εμπλοκές
Οι ιδιοκτήτες που έχουν υπαχθεί στο «νόμο Παπακωνσταντίνου», με καταλογισμό προστίμων συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, από τα οποία έχουν ήδη καταβάλει 912 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία, καλούνται από το ΥΠΕΚΑ να σπεύσουν να υπαχθούν στο νέο νόμο για τα αυθαίρετα, για να μην είναι ευάλωτοι σε προσφυγές και για να μην αντιμετωπίσουν εμπλοκές και προβλήματα σε πωλήσεις και μεταβιβάσεις των ακινήτων τους.

* Οι περίπου 700.000 ιδιοκτήτες που υπέβαλαν δηλώσεις τακτοποίησης ημιυπαίθριων και άλλων χώρων με το «νόμο Μπιρμπίλη» (ν. 3843/2010) μπορούν να υπαχθούν στο νέο «νόμο Καλαφάτη», ώστε η εξαίρεση από την κατεδάφιση για 40 έτη, που έχουν ήδη εξασφαλίσει, να μετατραπεί σε οριστική νομιμοποίηση.

Οι ιδιοκτήτες που έχουν εξοφλήσει το παράβολο και το πρόστιμο του «νόμου Μπιρμπίλη» προβλέπεται ότι, για να ενταχθούν στο «νόμο Καλαφάτη», θα πληρώσουν ξανά πρόστιμο, το οποίο κυμαίνεται από 500 ευρώ για τις συνηθισμένες υπερβάσεις έως 4.000 ευρώ για υπερβάσεις άνω των 4.000 τετραγωνικών μέτρων.

Οι ιδιοκτήτες, που δεν έχουν αποπληρώσει τις δόσεις τους, θα πληρώσουν έτσι και αλλιώς ξανά το παράβολο, αλλά θα συμψηφιστεί με τις δόσεις του προστίμου, καθώς δεν ισχύει για αυτούς ευνοϊκότερη ρύθμιση έως στις 6 Φεβρουαρίου 2014.

Οι δηλώσεις
Σημειώνεται ότι όλοι οι ιδιοκτήτες αυθαιρέτων και ακινήτων με πολεοδομικές υπερβάσεις, τόσο οι νέοι που θα κάνουν δήλωση πρώτη φορά όσο και οι 1,1 εκατ. ιδιοκτήτες που έχουν ήδη υπαχθεί στους νόμους τακτοποίησης αυθαιρέτων (Ν. 4014/2011 του Γ. Παπακωνσταντίνου και Ν. 3843/2010 της Τ. Μπιρμπίλη) μπορούν να ενταχθούν στο «νόμο Καλαφάτη» μέχρι το Φεβρουάριο του 2015, δηλαδή στη διάρκεια της συνολικά 18μηνης ισχύος της εφαρμογής του.

Μετά, όμως, τις 6 Φεβρουαρίου 2014 χάνονται οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους ενδιαφερομένους.

Από τις 2 Σεπτεμβρίου 2013, που ξεκίνησε η διαδικασία υπαγωγής αυθαιρέτων στο ν. 4178/13 στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΤΕΕ, μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2014 είχαν υποβληθεί 167.816 αιτήσεις. Οι αιτήσεις αυτές αντιστοιχούν σε πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 986,7 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό αριθμό αιτήσεων περιλαμβάνονται και 85.034 δηλώσεις που αφορούν αυθαίρετα που είχαν υπαχθεί στο «νόμο Παπακωνσταντίνου» και εντάχθηκαν ήδη στο «νόμο Καλαφάτη».

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υπαγωγή στο νέο νόμο
** Αίτηση την οποία υποβάλλει ο φερόμενος ιδιοκτήτης του ακινήτου ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος τουλάχιστον.
**Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία περιλαμβάνονται τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, το ΑΦΜ, η ΔΟΥ φορολογίας του, ο αριθμός και το έτος της οικοδομικής άδειας όπου υπάρχει, το εμβαδόν και η χρήση της αυθαίρετης κατασκευής, η ημερομηνία ολοκλήρωσης της αυθαιρεσίας.
**Εντυπο Ε9, στο οποίο αναφέρεται το ακίνητο όπου βρίσκεται η αυθαίρετη κατασκευή ή χρήση.
**Τεχνική έκθεση από τον εξουσιοδοτημένο αρμόδιο μηχανικό.
**Φωτογραφίες της κατασκευής.

Σε περίπτωση που υπάρχει οικοδομική άδεια, χρειάζονται τα ακόλουθα αντίγραφα:
**Του στελέχους της οικοδομικής άδειας, καθώς και απόσπασμα ρυμοτομικού για τις περιοχές όπου υπάρχουν τα εγκεκριμένα σχέδια.
**Του τοπογραφικού διαγράμματος.
**Του διαγράμματος κάλυψης, όπου σημειώνονται η θέση και το περίγραμμα της αυθαίρετης κατασκευής.
**Της κάτοψης του ορόφου όπου σημειώνεται η αυθαιρεσία.
**Τομή της αυθαίρετης κατασκευής.

Εάν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, πρέπει να επισυναφθούν:
**Το τοπογραφικό διάγραμμα, στο οποίο αποτυπώνονται τα μεγέθη της αυθαίρετης κατασκευής.
**Κάτοψη της αυθαίρετης κατασκευής.

Τέλος, απαραίτητη είναι και η προσκόμιση δημοσίων εγγράφων, όπως αεροφωτογραφίες, ο στατικός έλεγχος και η τεχνική έκθεση.

Οι δόσεις και οι εκπτώσεις με το «νόμο Καλαφάτη»
Οι ρυθμίσεις αποπληρωμής του προστίμου νομιμοποίησης για όσους ιδιοκτήτες αυθαιρέτων ενταχθούν στο «νόμο Καλαφάτη» έχουν ως εξής:

Οι δόσεις
* Το πρώτο 6μηνο από τη δημοσίευση του νόμου (που έγινε στις 8.8.2013), δηλαδή μέχρι στις 6 Φεβρουαρίου 2014, υποβολή δήλωσης και μέχρι στις 8 Φεβρουαρίου 2014 πληρωμή παραβόλου και πρώτης δόσης, το πρόστιμο καταβάλλεται εντός προθεσμίας 17 εξαμήνων (δηλαδή 102 μηνών).
* Το δεύτερο 6μηνο από τη δημοσίευση του νόμου, το πρόστιμο πρέπει να καταβληθεί εντός 14 εξαμήνων (δηλαδή 84 μηνών).
* Το τρίτο 6μηνο από τη δημοσίευση του νόμου το πρόστιμο καταβάλλεται εντός 10 εξαμήνων (δηλαδή 60 μηνών).

Σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη 6μηνιαία δόση ορίζεται στα 300 ευρώ, δηλαδή 50 ευρώ το μήνα.

Οι εκπτώσεις
* Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου.
* Εάν καταβληθεί το 30% του προστίμου μέσα στο πρώτο εξάμηνο, η έκπτωση περιορίζεται στο 10% του προστίμου.
* Για κύρια και μοναδική κατοικία ιδιοκτήτη (μέχρι 70 τ.μ.+15 τ.μ. για κάθε τέκνο) σε οικισμούς άνω των 3.000 κατοίκων παρέχεται έκπτωση 60% του προστίμου.
* Για τις ευπαθείς ομάδες προβλέπονται ειδικές εκπτώσεις, οι οποίες θα είναι:
– 85% για άτομα με αναπηρία από 80% και πάνω.
– 80% για άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω με ατομικό εισόδημα μέχρι 18.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα μέχρι 24.000 ευρώ.
– 80% για παλιννοστούντες ομογενείς και Ελληνες πολίτες μουσουλμάνους της Θράκης.
– 50% για τέκνα παλιννοστούντων.
– 70% για τρίτεκνους και μονογονεϊκές οικογένειες με ατομικό εισόδημα μέχρι 25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ.
– 30% έκπτωση για μακροχρόνια ανέργους.

Τα παράβολα
Τα παράβολα υπέρ του ελληνικού Δημοσίου του «νόμου Καλαφάτη», που θα πληρώσουν όσοι υποβάλουν δήλωση πρώτη φορά και θα ξαναπληρώσουν όσοι έχουν ενταχθεί στο «νόμο Παπακωνσταντίνου» και ενώ χρωστάνε δόσεις θα χάσουν την προθεσμία της 6ης Φεβρουαρίου 2014, έχουν ως εξής:

* 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση μέχρι 50 τ.μ. Ή για κτήριο κύριας και μοναδικής κατοικίας μέχρι 100 τ.μ.
* 1.000 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/ χρήση άνω των 50 τ.μ. μέχρι 100 τ.μ., ή για κτήριο κύριας και μοναδικής κατοικίας από 100 τ.μ. μέχρι 200 τ.μ.
* 2.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 100 τ.μ. μέχρι 1.000 τ.μ.
* 4.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 1.000 τ.μ. μέχρι 2.000 τ.μ.
* 8.000 ευρώ για κτήριο/χρήση άνω των 2.000 τ.μ. μέχρι 5.000 τ.μ.
* 10.000 ευρώ για κτήριο/χρήση μεγαλύτερο των 5.000 τ.μ.

Κλιμακωτά πρόστιμα
– Πριν από 9/6/1975: Οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση μόνο κατοικιών, με 500 ευρώ.
– Πριν από 1/1/1983: Καταβολή του 15% του υπολογιζόμενου προστίμου.
– Από 1/1/1983 μέχρι 31/12/2003: Καταβολή του 80% του υπολογιζόμενου προστίμου.
– Από 1/1/2004 μέχρι 28/07/2011: Καταβολή του 100% του υπολογιζόμενου προστίμου.

του Αργύρη Δεμερτζή
αναδημοσίευση από Ελευθεροτυπία

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s