Γνωμοδότηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών

μηχανικόςΗ Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού διατύπωσε κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών (24.12.2013) την υπ’ αριθμ. 34/2014 ομόφωνη Γνωμοδότηση της επί των σχεδίων νόμων των Υπουργείων Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής αναφορικά με την τροποποίηση του ν. 4663/1930 «περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» και του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

H Επιτροπή Ανταγωνισμού μετά από ενδελεχή έρευνα εκτίμησε, ότι η συνύπαρξη εντελώς διαφορετικών νομοθετικών πλαισίων που ρυθμίζουν τα επαγγελματικά δικαιώματα των μηχανικών στα ιδιωτικά οικοδομικά και ηλεκτρομηχανολογικά, έργα και στα δημόσια έργα, προκαλούν σημαντική σύγχυση και δεν προάγουν την ασφάλεια δικαίου. Για το λόγο αυτό, σημείωσε την ανάγκη μελλοντικής αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου με την έκδοση ενός ενιαίου νόμου, ο οποίος θα άρει τις υφιστάμενες αντινομίες και ασάφειες, κατά τρόπο ενιαίο και συστηματικό για όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα, θα περιγράφει τις κοινές (και, όπου κριθεί αναγκαίο και αναλογικό με γνώμονα υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος, τις αποκλειστικές) επαγγελματικές δραστηριότητες στο πλαίσιο της μελέτης, κατασκευής και επίβλεψης των έργων, και θα προσδιορίζει αντικειμενικά κριτήρια για την πρόσβαση και άσκηση αυτών με βάση το γνωστικό αντικείμενο που αντιστοιχεί σε επιμέρους πτυχές των επιμέρους αρχιτεκτονικών μελετών ή μελετών κατασκευής, χωρίς αναφορά σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους που ενδέχεται να ενέχει διακριτική μεταχείριση.

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, η Επιτροπή Ανταγωνισμού πρότεινε την ενοποίηση των διαφορετικών μητρώων βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, ενώ τόνισε ότι το ρυθμιστικό πλαίσιο θα μπορούσε να συμπληρωθεί με κανόνες δεοντολογίας και ευθύνης, κατά το πρότυπο των αντίστοιχων νόμων που ισχύουν σε άλλες χώρες (βλ. Γερμανία και Γαλλία), οι οποίοι θα στοχεύουν στην αυτορρύθμιση του επαγγέλματος των μηχανικών με σκοπό την παροχή αρτιότερων υπηρεσιών προς όφελος του καταναλωτή και της δημόσιας ασφάλειας, χωρίς να εισάγουν περιορισμούς στην πρόσβαση στο επάγγελμα, στις υπηρεσίες και στον ανταγωνισμό, πλην των προβλέψεων για τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα, όπως αυτά υποδεικνύονται από τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Πέραν των ανωτέρω, που αποτελούν γενικές παρατηρήσεις, η Επιτροπή Ανταγωνισμού, πρότεινε ως άμεσες ενέργειες:

Την πλήρη αναμόρφωση του ν. 4663/1930 κατά τα πρότυπα του ΠΔ 44/2009 και του ν. 3982/2011, όπως και αυτός προτείνεται να διαμορφωθεί, ώστε η πρόσβαση στο επάγγελμα και η άσκηση των ως άνω ειδικοτήτων, καθώς και η περαιτέρω αντιστοίχιση τους με εξειδικευμένες – κοινές ή, όπου αυτό κριθεί αναγκαίο και αναλογικό με γνώμονα υπέρτερο λόγο δημοσίου συμφέροντος, αποκλειστικές – αρμοδιότητες, να προσδιορισθεί βάσει αντικειμενικών κριτηρίων κατόπιν αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου που αντιστοιχεί στις επιμέρους κατηγορίες μηχανικών και όχι μέσω παραπομπής σε μεμονωμένους ακαδημαϊκούς τίτλους. Επιπροσθέτως, πρότεινε την αναδιατύπωση συγκεκριμένων ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου, ώστε να επιτευχθεί ισότιμη μεταχείριση όλων των σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής και αλλοδαπής, οι οποίες απονέμουν τίτλους σπουδών που αντιστοιχούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες των ως άνω νόμων με στόχο την άρση τυχόν αμφισημιών και αμφιβολιών ως προς το εύρος των χρησιμοποιούμενων όρων για τον προσδιορισμό των επιμέρους μελετών.

Στην ίδια κατεύθυνση, πρότεινε την αντιστοίχιση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων με το γνωστικό αντικείμενο σπουδών, και όχι με τον τίτλο, την συμπερίληψη αναφοράς σε σχολές της αλλοδαπής που απονέμουν τίτλους σπουδών, τον ορισμό των «σύνθετων εγκαταστάσεων» στη βάση αξιόπιστων αναγνωρισμένων επιστημονικών μελετών και την παροχή σχετικής προς τούτο εξουσιοδότησης στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την έκδοση των οικείων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Τέλος, η Επιτροπή Ανταγωνισμού συστήνει τον προσδιορισμό, μέσω των προεδρικών διαταγμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 4Α, των αντικειμενικά διαπιστούμενων προϋποθέσεων για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των περιπτώσεων α), β), δ) και η) της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 3982/2011 και κατ’ επέκταση και στις επιμέρους λοιπές κατηγορίες μηχανικών, χωρίς διακρίσεις και στη βάση μόνο του γνωστικού αντικειμένου.

Το πλήρες κείμενο της Γνωμοδοτήσεως φιλοξενείται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ανταγωνισμού: (http://www.epant.gr/gnomo_details.php?Lang=gr&id=31&nid=31)

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s