Τα μυστικά για τον φόρο ακινήτων 2014

ΕΝΦΙΑΤον «λογαριασμό» του νέου Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων, ο οποίος αντικατέστησε το «χαράτσι» της ΔΕΗ και τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας, θα αρχίσουν να πληρώνουν το καλοκαίρι περίπου 5 εκατ. νοικοκυριά.

Βάση για τον υπολογισμό του νέου φόρου στα ακίνητα θα αποτελέσουν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί από τους ιδιοκτήτες ακινήτων στο έντυπο Ε9. Όσοι είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση το 2013 ή όσοι έχουν αδήλωτους «τακτοποιημένους» αυθαίρετους χώρους ή κτίσματα που απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά το Ε9 μέχρι τις 30 Μαΐου 2014. Η εκκαθάριση του νέου φόρου θα γίνει τον Ιούνιο, ενώ η πληρωμή του θα γίνει σε 6 μηνιαίες δόσεις, έκ των οποίων n πρώτη θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 30 Ιουλίου. Πα πρώτη φορά θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια, οι «τακτοποιημένοι» αυθαίρετοι χώροι, τα πατάρια ακόμη και… τα πλατύσκαλα.

Από τον νέο φόρο ακινήτων «γλιτώνουν» τα γεωργικά και κτηνοτροφικά κτίσματα (αποθήκες, μαντριά κ.λπ.) και κτίσματα τα οποία δεν έχουν καθόλου… στέγη.

Ο νέος φόρος φέρνει μειώσεις φορολογικών επιβαρύνσεων στους φορολογούμενους που κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας χαμηλότερης των 300.000 ευρώ, αποτελούμενη από ηλεκτροδοτούμενα διαμερίσματα ή μονοκατοικίες οι οποίες έχουν καλύψει πλήρως τους συντελεστές δόμησης των οικοπέδων τους. Από την άλλη πλευρά, φέρνει περισσότερους φόρους για πολλούς φορολογούμενους με μεσαία ακίνητη περιουσία που αποτελείται κατά κύριο λόγο από ένα σπίτι στην πόλη (διαμέρισμα ή μονοκατοικία), ένα ή περισσότερα αδόμητα οικόπεδα και ένα ή περισσότερα καλλιεργούμενα αγροτεμάχια, καθώς και γενικότερα για όσους κατέχουν καλλιεργούμενες αρδευόμενες εκτάσεις γης σε περιοχές εκτός σχεδίου, μη ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα (είτε ημιτελή είτε αποπερατωμένα) και αδόμητα οικόπεδα.

Επίσης, αναμένεται να επιβαρύνει εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες αυθαιρέτων που νομιμοποιήθηκαν το 2013, καθώς και όσους κατέχουν κατοικίες με ημιυπαίθριους ή άλλους χώρους που «τακτοποιήθηκαν» με διάφορους νόμους την περίοδο 2010-2013, δεδομένου ότι για πρώτη φορά όλα αυτά τα ακίνητα και όλοι αστοί οι χώροι θα πρέπει να δηλωθούν στο Ε9 του 2014 προκειμένου να συμπεριληφθούν στις επιφάνειες που θα φορολογηθούν με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Πιο αναλυτικά, με την επιβολή του νέου φόρου στα ακίνητα:

1. Οι ιδιοκτήτες ενός ή περισσοτέρων ηλεκτροδοτούμενων διαμερισμάτων ή μονοκατοικιών οι οποίες έχουν εξαντλήσει τους συντελεστές δόμησης των οικοπέδων τους θα πληρώσουν λιγότερο φόρο από αυτόν που κατέβαλλαν μέχρι τώρα. Για τους ιδιοκτήτες αυτούς, οι φορολογικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από την επιβολή του νέου ΕΝΦΙΑ θα είναι μειωμένες κατά 4,4% έως και 21,6% σε σύγκριση με τις επιβαρύνσεις που προκάλεσε το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ακινήτων (ΕΕΤΑ), που επιβλήθηκε μέσω της ΔΕΗ. Ειδικά, όσοι φορολογούμενοι κατέχουν διαμερίσματα ή μονοκατοικίες που έχουν καλύψει πλήρως τις δομήσιμες επιφάνειες των οικοπέδων τους, συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ, θα καταβάλουν φόρους μειωμένους σημαντικά, κατά ποσοστά από 15% έως και 23%. Και αυτό γιατί:

– Η φορολογική επιβάρυνση στα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα η οποία προκύπτει από την επιβολή του ΕΝΦΙΑ θα είναι χαμηλότερη κατά 10% έως 21,6% σε σχέση με το «χαράτσι» της ΔΕΗ.

– Η επιβάρυνση που προκαλεί ο «συμπληρωματικός» Ενιαίος Φόρος, θα είναι σημαντικά χαμηλότερη από τον ΦΑΠ. Ο «συμπληρωματικός» Ενιαίος Φόρος θα έχει αφορολόγητο όριο αυξημένο κατά 100.000 ευρώ και συντελεστές φορολόγησης μειωμένους σε σύγκριση με τον ισχύοντα σήμερα ΦΑΠ.

Ειδικότερα, το αφορολόγητο όριο του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου ανέρχεται σε 300.000 ευρώ, ενώ το αφορολόγητο του ΦΑΠ ήταν 200.000 ευρώ.

Επιπλέον οι συντελεστές του συμπληρωματικού Ενιαίου Φόρου ξεκινούν από 0,1% και φθάνουν μέχρι 1%, ενώ του ΦΑΠ κυμαίνονταν από 0,2% έως 2%.

2. Όσοι φορολογούμενοι κατέχουν μονοκατοικίες μεσαίας ή μεγάλης αξίας σε εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα που δεν έχουν πλήρη κάλυψη του συντελεστή δόμησης καθώς και αγροτεμάχια σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερο φόρο. Μέχρι σήμερα οι φορολογούμενοι αυτοί πλήρωναν μόνο το ΕΕΤΑ για τις μονοκατοικίες. Το νέο καθεστώς φορολόγησης προβλέπει μεν μειωμένο κατά 4,4%-21,6% Ενιαίο Φόρο για τα κτίσματα των μονοκατοικιών, αλλά ταυτόχρονα επιβάλλει φόρο και στα αδόμητα τμήματα των οικοπέδων στα οποία βρίσκονται οι μονοκατοικίες καθώς επίσης και στα αγροτεμάχια, τα οποία μέχρι τώρα απαλλάσσονταν από τον φόρο. Μάλιστα, με το νέο φορολογικό καθεστώς, εάν έχει ανεγερθεί μονοκατοικία μέσα σε αγροτεμάχιο, προβλέπεται πενταπλασιαστώ του φόρου επί του αγροτεμαχίου.

3. Πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις θα υποστούν και όσοι κατέχουν μη ηλεκτροδοτούμενα – ημιτελή ή αποπερατωμένα – κτίσματα («γιαπιά», ξενοίκιαστα «κενά» κτίσματα κατοικιών ή επαγγελματικής στέγης, τα οποία δεν αποδίδουν καθόλου εισόδημα) και η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας τους είναι χαμηλότερη των 200.000 ευρώ. Οι ιδιοκτήτες αυτοί θα πληρώσουν φόρο για πρώτη φορά για τα συγκεκριμένα ακίνητα (μέχρι σήμερα απαλλάσσονταν για τα ακίνητα αυτά και από το ΕΕΤΑ και από τον Φόρο Ακίνητης Περιουσίας).

4. Αυξημένους φόρους θα κληθούν να καταβάλουν φέτος και οι κάτοχοι αυθαιρέτων κτισμάτων που τα νομιμοποίησαν το 2013, καθώς και όσοι είναι ιδιοκτήτες κατοικιών με ημιυπαίθριους χώρους ή άλλους χώρους κύριας ή βοηθητικής χρήσης που «τακτοποιήθηκαν» με διάφορους νόμους από το 2010 έως το 2013. Οι επιφάνειες όλων αυτών των περιπτώσεων θα πρέπει να δηλωθούν από τους ιδιοκτήτες τους στην πραγματική τους κατάσταση στο Ε9 του τρέχοντος έτους, προκειμένου να υπαχθούν στον νέο Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακίνητης Περιουσίας.

Πηγή:

ΕΘΝΟΣ | Σελίδες 1-29-35 | 2/05/2014

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s