Φωτοβολταϊκά: το τριπλό ατόπημα του ΥΠΕΚΑ – Προτάσεις και νομικές εξελίξεις

φωτοβολταϊκάΚινητικότητα επικρατεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα στον κλάδο των φωτοβολταϊκών καθώς διάφορες ενώσεις και σύλλογοι παραγωγών ασκούν πιέσεις προς την κυβέρνηση, ενώ ορισμένοι έχουν κινηθεί και νομικά εναντίον του new deal την ώρα που ο ΛΑΓΗΕ συνεχίζει τις πληρωμές προς τους παραγωγούς.

Το τριπλό ατόπημα του ΥΠΕΚΑ
Ανακοίνωση με την οποία καταγράφει το χρονικό της ανάπτυξης του κλάδου των φωτοβολταϊκών επί στέγης στη χώρα μας εξέδωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φωτοβολταϊκών Στέγης (ΠΑΣΥΦΩΣ).

Ο ΠΑΣΥΦΩΣ κατονομάζει τις αιτίες που οδήγησαν τους ιδιοκτήτες κατοικιών να εγκαταστήσουν οικιακά φωτοβολταϊκά και κάνει λόγο για τριπλό ατόπημα του ΥΠΕΚΑ.

Το πρώτο, σύμφωνα με τον σύλλογο, είναι ότι το υπουργείο αντί να φροντίσει για την κάλυψη του εθνικού στόχου στα φωτοβολταϊκά κατά κύριο λόγο μέσω των οικιακών συστημάτων επέτρεψε σε μεγάλες εταιρείες να εισέλθουν στον κλάδο με συνέπεια να υπερκαλυφθούν τα “εθνικά Μεγαβάτ”.

Το δεύτερο είναι ο ότι ο “Ειδικός Λογαριασμός για τις ΑΠΕ χρεοκόπησε […] κυρίως από κακοδιαχείριση και από τα κέρδη μεγάλων εταιρειών ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο που πληρώνονται έμμεσα από τον Ειδικό Λογαριασμό των ΑΠΕ”.

Το τρίτο είναι ότι το ΥΠΕΚΑ παραβίασε τις συμβάσεις των οικιακών φωτοβολταϊκών και παρέβλεψε τόσο τον κοινωνικό τους ρόλο όσο και τις ιδιαιτερότητές τους (αυξημένο κόστος συντήρησης, αδυναμία τροποποίησης στην κατοικία για 25 έτη, φθορές, μειωμένη συγκριτικά απόδοση λόγω προσανατολισμού κλπ).

Ο σύλλογος κάνει, τέλος, λόγο για οικονομικό και κοινωνικό πρόβλημα και αναφέρει ως λόγο της ίδρυσής την “αντιμετώπιση της αδικίας” που προκάλεσε το new deal. Μάλιστα, σε προηγούμενες ανακοινώσεις του ο ΠΑΣΥΦΩΣ αναφέρει ότι προετοιμάζει νομικές κινήσεις κατά του new deal.

Αντισυνταγματικό το new deal
Μιλώντας για νομικές κινήσεις, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ) ανέφερε σε ανακοίνωσή της την προηγούμενη εβδομάδα ότι η συνταγµατικότητα του «New Deal»,θα κριθεί στα δικαστήρια και κατέθεσε νομοτεχνικές αλλαγές στο νόμο 4254/2014.

Σύμφωνα με τις αλλαγές που προτείνει η ΠΟΣΠΗΕΦ θα πρέπει να επιτυγχάνονται οι εξής στόχοι:

  • Να θεσπιστεί µέγιστη περικοπή σε ποσοστό (%) επί των συµβατικών τιµών, προκειµένου να διασφαλισθούν ευαίσθητες οµάδες παραγωγών που επένδυσαν µε δυσµενείς όρους, βασιζόµενοι στη φερεγγυότητα του κράτους. Το τυχόν νέο έλλειµµα που θα προκύψει από η ρύθµιση αυτή να καλυφθεί από την εξοικονόµηση που θα επιφέρει η οριστική άρση των στρεβλώσεων της αγοράς, όπως πολλαπλώς έχουν υποδειχθεί από φορείς του κλάδου (αποφευγόµενο κόστος από τη λειτουργία Φ/Β, εισαγωγή της µεγάλης ΣΗΘΥΑ στο µηχανισµό εγγυηµένων τιµών, Α∆Ι, κλπ.).
  • Να διορθωθούν οι απίθανες στρεβλώσεις και τα πρωτοφανή γραφειοκρατικά κωλύµατα που εισάγει η κατηγοριοποίηση των έργων σε οµάδες «µε» ή «χωρίς» επιδότηση παράλληλα µε το επιχειρούµενο ηλεκτρονικό φακέλωµα των ευαίσθητων εταιρικών πληροφοριών.
  • Να διορθωθούν οι ακατανόητες αδικίες που συντελέστηκαν σε βάρος συγκεκριµένων οµάδων Φ/Β παραγωγών όπως οι σταθµοί 100 – 150 kW αλλά και οι σταθµοί στα Μ∆Ν, όπως εν προκειµένω αποδεικνύονται αναλυτικά και από δηµοσιευµένη µελέτη των τοπικών συλλόγων.
  • Να δοθεί µια πραγµατική παράταση στις συµβάσεις µεταβλητής διάρκειας έως και 7 έτη, προκειµένου να ανακτηθούν πλήρως τα χρήµατα που εισέφεραν στο παρελθόν και θα εισφέρουν εφεξής οι παραγωγοί για το κάλυµµα του ελλείµµατος και να απαλειφεί η ληστρική ψευδοπαράταση που µετά βίας καλύπτει τα µελλοντικά κόστη των τότε γηρασµένων µονάδων και οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια στη µαζική απόσυρσή τους.
  • Να κλείσει κάθε παράθυρο που φωτογραφικά άνοιξε σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, αποτρέποντας µια νέα άδικη ολίσθηση του ειδικού λογαριασµού που θα χρεωθεί πάλι στις ΑΠΕ.
  • Να προχωρήσει άµεσα ο συµψηφισµός των βεβαιωµένων οφειλών των παραγωγών στο κράτος από ΦΠΑ και φόρο εισοδήµατος µε τις απαιτήσεις των παραγωγών κατά των διαχειριστών (ΛΑΓΗΕ – ∆Ε∆∆ΗΕ).
  • Να επανέλθουν οι υγιείς διατάξεις που προβλέπουν ετήσια αναπροσαρµογή των τιµών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό (%) επί του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή.
  • Να επιβληθεί επιπρόσθετο πιστωτικό τιµολόγιο για τη µεγάλη ΣΗΘΥΑ σε ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο µε αυτό των Φ/Β του 2013 (37,5%).
  • Να υποχρεωθούν άµεσα οι τράπεζες (α) σε ουσιαστικές µειώσεις επιτοκίων, τουλάχιστον ανάλογες µε το µεσοσταθµικό ποσοστό µείωσης των εγγυηµένων τιµών και (β) στην παράταση διάρκειας αποπληρωµής κατά τουλάχιστον τρία (3) έτη, εφόσον οι δανειολήπτες το επιθυµούν.

Οι χαμένες μάχες
Την Πέμπτη 8 Μαΐου συζητήθηκε στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτημα προσωρινής διαταγής, στο πλαίσιο νέας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσαν κατά του ΛΑΓΗΕ 17 παραγωγοί από φωτοβολταïκούς σταθμούς.

Αίτημα της προσωρινής διαταγής ήταν να υποχρεωθεί ο ΛΑΓΗΕ να εκπληρώνει τις απορρέουσες από τις συμβάσεις των παραγωγών αυτών υποχρεώσεις του, όπως αυτές ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος του Ν.4254/2014, και χωρίς η καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς να εξαρτάται από την έκδοση του προβλεπόμενου στην υποπαρ. ΙΓ 3 Ν.4254/2014 πιστωτικού λόγω του ότι, κατά τους ισχυρισμούς των αιτούντων, οι σχετικές ρυθμίσεις του Ν.4254/2014 παραβιάζουν ευθέως υπερνομοθετικής ισχύος διατάξεις, ανατρέποντας ουσιώδεις συμβατικούς όρους.

Το αίτημα προσωρινής διαταγής απερρίφθη.

Υπενθυμίζεται ότι το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών απέρριψε την προηγούμενη Τετάρτη (30 Απριλίου) δύο αιτήματα ασφαλιστικών μέτρων που είχαν καταθέσει κατά του ΛΑΓΗΕ συνολικά 139 παραγωγοί ενέργειας από φωτοβολταϊκά .

Σημειώνεται ότι η εκδίκαση της κύριας δίκης των Ασφαλιστικών θα λάβει χώρα στις 25 και 27 Ιουνίου.

Δρομολογούνται πληρωμές
Εντωμεταξύ, ο ΛΑΓΗΕ εξόφλησε τα ληξιπρόθεσμα τιμολόγια του μηνός Αυγούστου προς τους παραγωγούς  την προηγούμενη Πέμπτη (8 Μαΐου) και έδωσε την ίδια μέρα νέα εντολή στην Τράπεζα για εξόφληση τιμολογίων εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ μηνός Σεπτεμβρίου 2013, πληρωτέου ποσού έως 20.000€.

Με την εντολή αυτή εξοφλούνται 8.780 εγκαταστάσεις με παραγωγή κατά το μήνα αυτό (το 69% του συνόλου των εγκαταστάσεων).

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s