ΕΝΦΙΑ: γρίφος οι δόσεις και ο υπολογισμός

ΕΝΦΙΑΑσαφής παραμένει ο αριθμός των δόσεων εντός των οποίων θα εξοφληθεί ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), τα εκκαθαριστικά του οποίου θα αρχίσουν να εκδίδονται σταδιακά από την 1η Αυγούστου. Όπως ανακοίνωσε χθες η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, η ανάρτηση των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9, θα ξεκινήσει σταδιακά από την 1η Αυγούστου. Η ΓΓΔΕ προσθέτει επίσης πως δυνατότητα διόρθωσης των ανωτέρω πράξεων θα δοθεί μετά την ολοκλήρωση των εκκαθαρίσεων ΕΝΦΙΑ, με νεότερη ανακοίνωση. Ωστόσο, γρίφος παραμένει η διαδικασία υπολογισμού και επιμερισμού σε δόσεις του φόρου. Η ΓΓΔΕ δεν αναφέρει ούτε πότε θα πληρωθεί η πρώτη δόση του ΕΝΦΙΑ.

Εικάζεται βέβαια πως η προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης θα είναι η 31 Αυγούστου, αλλά δεν διευκρινίζεται τι θα περιλαμβάνει. Οι φορολογούμενοι θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email πως έχει εκδοθεί το εκκαθαριστικό τους, το οποίο θα πρέπει να αναζητήσουν οι ίδιοι στο Taxisnet, στην εφαρμογή υποβολής δηλώσεων Ε9. Δηλαδή δεν πρόκειται να λάβουν έντυπη ειδοποίηση. Σύμφωνα με το νόμο που ορίζει και ης προθεσμίες πληρωμής του ΕΝΦΙΑ, ο φόρος πληρώνεται σε έξι μηνιαίες δόσεις από Ιούλιο μέχρι και Δεκέμβριο 2014. Η πρώτη δόση του Ιουλίου «χάθηκε» και τα σενάρια που εξετάζονται είναι:

 • Να κατανεμηθεί το συνολικό ποσό του φόρου σε πέντε ισόποσες δόσεις, αντί των έξι, με την πρώτη να πληρώνεται στο τέλος Αυγούστου και την τελευταία στο τέλος Δεκεμβρίου 2014.
 • Να συγχωνευθεί η πρώτη δόση του Ιουλίου με τη δόση του Αυγούστου σε μία διπλή δόση και στη συνέχεια το υπόλοιπο ποσό να κατανεμηθεί σε 4 ισόποσες, οι οποίες θα πληρωθούν μέχρι και το Δεκέμβριο.
 • Να μετατεθούν κατά ένα μήνα και οι έξι δόσεις και να ξεκινήσει η αποπληρωμή τους από τον Αύγουστο και να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2015. Η δόση του Ιανουαρίου του 2015 θα πιστωθεί στον προϋπολογισμό του 2014.

Παράλληλα η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε πως η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων Ε9 για το έτος 2014 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Τετάρτη 30 Ιουλίου στις 11:00 π.μ.

Όσοι έχουν στο σύστημα προσωρινές δηλώσεις, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί οριστικά θα διαγραφούν, προειδοποιεί η ΓΓΔΕ.

Οι νομικές οντότητες που υποχρεούνται στην καταβολή του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα που βρίσκονται στην Ελλάδα είναι: συνεταιρισμός, οργανισμός, υπεράκτια ή εξωχώρια εταιρεία, κάθε μορφής εταιρεία ιδιωτικών επενδύσεων, κάθε μορφής καταπίστευμα ή εμπίστευμα ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφής ίδρυμα ή σωματείο ή οποιοδήποτε μόρφωμα παρόμοιας φύσης, κάθε μορφή προσωπικής επιχείρησης ή οποιαδήποτε οντότητα προσωπικού χαρακτήρα, κάθε μορφής κοινή επιχείρηση, κάθε μορφής εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίου ή περιουσίας ή διαθήκης ή κληρονομιάς ή κληροδοσίας ή δωρεάς, κάθε φύσης κοινοπραξία, κάθε μορφής εταιρεία αστικού δικαίου, συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες, κοινωνίες αστικού δικαίου.

Ο συμπληρωματικός φόρος στα φυσικά πρόσωπα επιβάλλεται σε αξία περιουσίας άνω των 300.000 ευρώ και με προοδευτική κλίμακα με συντελεστές από 0,1% έως 1%. Στην αξία δεν υπολογίζεται η αξία των γηπέδων.

Μειώσεις για ορισμένες περιπτώσεις οικοπέδων
Πάντως, ο ΕΝΦΙΑ μειώνεται σε ορισμένες περιπτώσεις οικοπέδων, μετά την ψήφιση των τροπολογιών από τη Βουλή. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της αξίας οικοπέδων σε πολλές περιπτώσεις που ο υπολογισμός ήταν αδύνατος από το σύστημα ή υπολογιζόταν σε εξωπραγματικά επίπεδα. Συγκεκριμένα μετά τις αλλαγές:

Α) στις περιπτώσεις όπου δεν είναι ξεκάθαρο σε ποια τιμή ζώνης ή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (συνήθως συμπίπτει με το συντελεστή δόμησης) ανήκει ένα ακίνητο λαμβάνονται υπόψη οι χαμηλότερες και πιο ευνοϊκές για το φορολογούμενο τιμές και συγκεκριμένα όταν:

 1. Δεν υπάρχουν αντικειμενικές αξίες στην Περιφερειακή Ενότητα στην οποία βρίσκεται ένα ακίνητο το οποίο υπόκειται σε κύριο ή και σε συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ. Σε αυτήν την περίπτωση για τον προσδιορισμό του φόρου θα λαμβάνονται υπόψη οι κατώτερες αντικειμενικές αξίες που υπάρχουν στην Περιφέρεια στην οποία βρίσκεται το ακίνητο.
 2. Οικόπεδο βρίσκεται σε περιοχή που υπάρχουν δύο ή περισσότερες τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) και δεν είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θέσης τους λόγω έλλειψης της γεωγραφικής απεικόνισης της περιοχής σε χάρτη. Στην περίπτωση αυτή ως τιμή Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου (ΣΑΟ) θα λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη τιμή που υπάρχει στην περιοχή.
 3. Στις περιπτώσεις οικοπέδων που ο Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου (είναι καθοριστικός παράγοντας του φόρου στα οικόπεδα) επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους, ως Συντελεστής Αξιοποίησης Οικοπέδου θα λαμβάνεται υπόψη αυτός που είναι ευνοϊκότερος για τον φορολογούμενο, ανά περιοχή ή περίπτωση.
 4. Για οικόπεδα που βρίσκονται σε 37 περιοχές της χώρας που από τους πίνακες τιμών για τον προσδιορισμό του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου απαιτείται βεβαίωση της Πολεοδομίας, θα λαμβάνονται οι τιμές Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου που προβλέπονται σε ειδικό πίνακα του υπουργείου Οικονομικών. Οι τιμές σε αυτές τις περιοχές είναι οι χαμηλότερες που υπάρχουν στους σχετικούς δήμους.
 5. Για οικόπεδα σε οικοδομικά τετράγωνα που τέμνονται από μια ή περισσότερες οριογραμμές διαφορετικών Συντελεστών Αξιοποίησης Οικοπέδου, θα λαμβάνεται υπόψη ως τιμή ΣΑΟ η ευνοϊκότερη για το φορολογούμενο.

Β) Σε περιπτώσεις οικοπέδων όπου δεν προκύπτουν τα στοιχεία προσδιορισμού του Συντελεστή Αξιοποίησης Οικοπέδου, τότε για τον προσδιορισμό του φόρου ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) ο ΣΑΟ θα υπολογίζεται ως εξής: για οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με όρους δόμησης οικισμών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, ανεξάρτητα από τη χρήση τους και τη δυνατότητα κατάτμησής τους σε μικρότερα άρτια οικόπεδα, ο ΣΑΟ θα προσδιορίζεται ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου και σύμφωνα με τις τιμές των περιπτώσεων «κατοικία, ακάλυπτα οικόπεδα και λοιπές χρήσεις» ή «κατοικία και ακάλυπτα οικόπεδα» του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού αξίας, κατά περίπτωση.

Γ) Μειώνεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού φόρου η φορολογητέα αξία σε οικόπεδα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το μεικτό σύστημα προσδιορισμού της αξίας, δηλαδή με βάση τιμές εκκίνησης για τα κτίσματα και συγκριτικά στοιχεία για τα οικόπεδα. Η μείωση της αξίας κυμαίνεται από 10% έως και 90%.

 • Που και πώς επιβάλλεται Για τον υπολογισμό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) λαμβάνεται υπόψη η πραγματική κατάσταση του ακινήτου, που προκύπτει από την οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο.
 • Αν δεν υπάρχει οριστική εγγραφή λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του ακινήτου, όπως προκύπτουν από τον τίτλο κτήσης.
 • Αν δεν υπάρχει τίτλος κτήσης λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία της πραγματικής κατάστασης του ακινήτου.
 • Αν η πραγματική επιφάνεια του ακινήτου υπερβαίνει αυτή που αναγράφεται στην οριστική εγγραφή στο κτηματολογικό γραφείο ή στον τίτλο κτήσης ή στην άδεια οικοδομής ή έχει γίνει αλλαγή της χρήσης του ακινήτου, λαμβάνεται υπόψη η πραγματική επιφάνεια και η πραγματική χρήση του ακινήτου.

Ο ΕΝΦΙΑ επιβάλλεται στα ακόλουθα εμπράγματα δικαιώματα: – της πλήρους κυριότητας, – της ψιλής κυριότητας, – της επικαρπίας, – της οίκησης και – της επιφάνειας επί του ακινήτου. – στα ενοχικά δικαιώματα της αποκλειστικής χρήσης: – θέσης στάθμευσης, – βοηθητικού χώρου και – κολυμβητικής δεξαμενής, που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα του ακινήτου και αποτελούν παρακολούθημα των παραπάνω εμπραγμάτων δικαιωμάτων.

Πηγή:

 • Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ | Σελίδες 1-7 | 29/07/2014

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s