24,11% μειώθηκε ο αριθμός ασφαλισμένων στην οικοδομή

οικοδομήΟπως προκύπτει από την ανάλυση των απογραφικών δελτίων που καταθέτουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Ιανουάριος 2013/14), ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,72%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,11% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,29%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 4,91%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,75%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 6,06% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 1,91%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,73% και στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 2,86%.

Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,02% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 3,38%.

Κατά το έτος 2013 ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 10,06%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 9,62% και στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 10,05%. Ο αριθμός των ασφαλισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση κατά 4,65%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε κατά 35,30%.

Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 15,51%.

Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων αυξήθηκε από 46,16% σε 46,75%.

Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 3,32%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 6,16%.

Το μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 7,51%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 17,87% και στο σύνολο κατά 7,60%.

Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις κατά 10,62% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 12,81%.

Δημογραφικά στοιχεία
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 53,25% των ασφαλισμένων στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 52,39% στις κοινές επιχειρήσεις. Στους εργαζομένους με πλήρη απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,25%, ενώ με μερική απασχόληση το 41,51%.

Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 22,13% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών και 56,37% έως 39 ετών. Επίσης, 75,82% του συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 75,90% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 71,76%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 15,50% των ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 15,33% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 24,86%.

Στο σύνολο των ασφαλισμένων 90,51% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,78% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,71% χώρας εκτός Ε.Ε. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 91,12% έχουν ελληνική υπηκοότητα, 1,74% άλλης χώρας Ε.Ε. και 7,14% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 58,28%, 3,71% και 38,01%.

Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,00% των ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 7,76% των ασφαλισμένων γυναικών.

Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων 52,67% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,73% είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 9,18%, και της Ρουμανίας με 5,30%.

Στις αλλοδαπές γυναίκες, 49,34%, είναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας με 9,18% και ρωσικής με 8,31%.

Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει ως εξής:

Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,82% απασχολούνται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 14,34% στον κλάδο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 10,73% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

21,99% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα απασχολούνται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 13,70% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 9,51% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

23,31% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 17,78% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 17,09% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 22,61% εργάζονται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 19,07% σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» και 18,91% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο».

Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβανών υπηκόων) 24,88% απασχολούνται σε «Μεταποιητικές Βιομηχανίες», 24,45% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 21,52% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια».

Από τους εργαζομένους στις «Κατασκευές» το 27,15% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολούνται το 4,11% των ασφαλισμένων.

Από τους εργαζομένους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» το 19,83% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολούνται το 10,73% των ασφαλισμένων.

Ακόμη, από τους εργαζομένους στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» το 13,55% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολούνται το 14,34% των ασφαλισμένων.

Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι «Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 24,65%.

29,02% των ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 19,00% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές», ενώ 13,32% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες».

36,77% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες», 22,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 15,84% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική τους πλειοψηφία (47,45%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 24,13% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 9,77% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους (πλην αυτών της Ε.Ε και των Αλβανών υπηκόων) 45,88% απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 21,73% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 10,81% ως «Υπάλληλοι Γραφείου».

του Δημήτρη Μάλτη
αναδημοσίευση από ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s