Όλα τα απαιτούμενα αποδεικτικά για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης μετά το ν. 4387/2016

οικοδομική άδειαΣύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 226/10.2.2017 και μετά την από 1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ’ «Τροποποίηση ∆ιατάξεων ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕ∆Ε» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις», διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 3 του ν. 4030/2011 και της υπ’ αρ. 7533/13.2.2012 ΚΥΑ για την έκδοση έγκρισης – άδειας δόμησης είναι τα κάτωθι:

Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής

 • Συμφωνητικό αμοιβής
 • Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ
 • ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής
 • Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της νόμιμης αμοιβής)
 • Φορολογικά ιδιοκτήτη:
  • Υπέρ ΕΜΠ (0,5‰ επί του προϋπολογισμού του έργου)
  • Εισφορά ΚΗ ψηφίσματος
  • Εισφορά ΙΚΑ
  • Εισφορά ΤΕΕ
  • Εισφορά ∆ήμου
  • Παράβολο ∆ημοσίου
  • Χαρτόσημο 2%
  • Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77
  • ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου)

Πηγή:

Υποβολή σχολίου

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s