Άδειες παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Α.Π.Ε.Έως ότου ανακληθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ισχύουν οι άδειες παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και δεν καταργούνται αυτόματα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα μηνών που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Αυτό διευκρινίζει η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της με αφορμή ερωτήματα επενδυτών. «Η Άδεια Παραγωγής, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση, ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της από τη Διοίκηση, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της», αναφέρει συγκεκριμένα η Αρχή. Συνέχεια