Μετά τον Ιούλιο η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών.

Αντικειμενικές αξίεςΗ πολυαναμενόμενη αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων από το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά τον Ιούλιο. Η αναπροσαρμογή τους θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές σε φόρους και τέλη ακινήτων που διαμορφώνονται με βάση αυτές. Συνέχεια