Αλλαγές στις μεταβιβάσεις των αδόμητων εκτάσεων

ακίνηταΤο ενδεχόμενο να εξαιρεθούν από την υποχρέωση βεβαίωσης μηχανικού για τη μη ύπαρξη αυθαιρέτου οι μεταβιβάσεις και οι κληρονομιές ακινήτων, όταν πρόκειται για αδόμητες εκτάσεις, εξετάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος (ΥΠΕΝ). Συνέχεια