Θαύματα αρχιτεκτονικής

mexico_airportΗ αρχιτεκτονική, ιστορικά, συνδέεται με την εξουσία. Είναι ένα ισχυρό πολιτικό εργαλείο που χρησιμοποιείται συχνά για την αναζωογόνηση της δημόσιας εικόνας μιας χώρας ή την αναβάθμιση μιας περιοχής. Το 2015 θα ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής ή θα ολοκληρωθούν πολύ σημαντικά έργα, τα οποία όχι μόνο καλύπτουν κάποιες ανάγκες, αλλά καθιερώνουν και νέες δυναμικές στην τοπική κοινωνία, επηρεάζοντας συνάμα και το διεθνές πολιτισμικό γίγνεσθαι. Συνέχεια