ΑΠΕ: Επανάσταση στην αποθήκευση ενέργειας με “μπαταρία” από χαλίκι

Α.Π.Ε.Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν γνωρίσει ραγδαία ανάπτυξη την τελευταία δεκαετία ωστόσο η εδραίωσή τους ως βασική ενεργειακή επιλογή υποκατάστασης των ορυκτών καυσίμων απαιτεί την εξέλιξη φθηνών λύσεων αποθήκευσης. Συνέχεια