Ενέργεια: οι αιολικές συνδέσεις ξεπέρασαν άνθρακα και φυσικό αέριο μαζί

ανεμογεννήτριεςΟι νέες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας που συνδέθηκαν με τα ευρωπαϊκά δίκτυα το 2014 ξεπέρασαν σε ισχύ το άθροισμα φυσικού αερίου και άνθρακα.

Στα 28 κράτη-μέλη που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση συνδέθηκαν με το δίκτυο 11,791 Μεγαβάτ αιολικής ενέργειας ενώ στην περίπτωση του φυσικού αερίου και του άνθρακα συνδέθηκαν 2,338 Μεγαβάτ και 3,305 αντίστοιχα.

Συνέχεια