Υπογειοποίηση δρόμων στον Πειραιά εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών!

Κατά πόσο είναι εφικτή και σκόπιμη η υπογειοποίηση ενός τμήματος των οδών Ομηρίδου Σκυλίτση και Αλιπέδου στον Πειραιά ή ακόμα και η επέκτασή τους κατά 4-5 χιλιόμετρα εξετάζει το Υπουργείο Ανάπτυξης και Υποδομών. Οι δύο περιορισμένης δυναμικότητας δρόμοι εξυπηρετούν τη σύνδεση των δυτικών προαστίων με την παραλιακή και την Αθήνα και εξαιτίας αυτού παρατηρούνται έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Συνέχεια