Ε.Ε.: Η Ανακαίνιση των Κτηρίων «Κλειδί» για την Εξοικονόμηση Ενέργειας

ενεργειακή απόδοσηΤεράστια οφέλη για το περιβάλλον και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να επιφέρει η ριζική ανακαίνιση των κτηρίων πάσης φύσεως στην Ευρώπη, δυνάμενη να προκαλέσει έως και 75% μείωση στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση μέχρι το έτος 2050, σε σχέση με το 2010. Συνέχεια