Η ανακαίνιση διπλασιάζει την αξία του ακινήτου

Αντικειμενικές αξίεςΟκτώ στα 10 κτίρια που πωλούνται την τελευταία διετία στην Ελλάδα είναι παλιά, δηλαδή έχουν ηλικία άνω των 5 ετών με τα περισσότερα να «κουβαλάνε» στις πλάτες τους ορισμένες δεκαετίες. Συνέχεια