Βιοκλιματικές και ενεργειακές αναβαθμίσεις: οι αμοιβές των αξιολογητών

Υ.Π.ΕΝΜε απόφαση του ΥΠΕΝ ορίζονται οι αμοιβές των αξιολογητών των Προγραμμάτων «Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημόσιων Ανοικτών Χώρων», «Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης», «Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτήρια», «Ενεργειακά Ευφυή Θεματικά Μουσεία Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης». Συνέχεια