Καταναλωτές και απασχόληση οι μεγάλοι κερδισμένοι των ΑΠΕ

Α.Π.Ε.Σημαντικά οφέλη για τους καταναλωτές θα αποφέρει η περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς φωτοβολταϊκών, με χαμηλότερους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος και διασφάλιση χιλιάδων θέσεων εργασίας στη χώρα μας. Τα νέα φωτοβολταϊκά, όχι μόνο δεν θα επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ που διατηρεί ο ΛΑΓΗΕ, αλλά θα οδηγούν και σε χαμηλότερο κόστος προμήθειας της ηλεκτρικής ενέργειας. Συνέχεια

Ετοιμο το νέο νομοσχέδιο για τις Α.Π.Ε.

Α.Π.Ε.Toν δρόμο για τη Βουλή έχει πάρει το νομοσχέδιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που περιλαμβάνει νέες διατάξεις για τον τρόπο τιμολόγησης των ΑΠΕ και άλλες ρυθμίσεις, κυρίως εκείνες που δεν εντάχθηκαν στον νόμο με τα προαπαιτούμενα για την καταβολή της προηγούμενης δόσης του δανείου, που είχε ψηφιστεί στις 28 Απριλίου. Συνέχεια

Άδειες παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές.

Α.Π.Ε.Έως ότου ανακληθούν από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) ισχύουν οι άδειες παραγωγής μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές και δεν καταργούνται αυτόματα μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα μηνών που προβλέπει ο νόμος για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης. Αυτό διευκρινίζει η ΡΑΕ σε ανακοίνωσή της με αφορμή ερωτήματα επενδυτών. «Η Άδεια Παραγωγής, από την έναρξη ισχύος της έως την ακύρωσή της με δικαστική απόφαση, ή την ανάκλησή της ή την κατάργησή της από τη Διοίκηση, παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της», αναφέρει συγκεκριμένα η Αρχή. Συνέχεια