Κάρτα πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών από την Τράπεζα Αττικής

attica bankΛαμβάνοντας υπόψη τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε, τις αυξημένες υποχρεώσεις των φορολογουμένων καθώς και την πολύχρονη και ουσιαστική σχέση των μελών του ΤΕΕ με την Attica Bank, η Τράπεζα εκδηλώνει την πρόθεσή της για την εξυπηρέτηση εξόφλησης, είτε τακτικών, είτε ρυθμιζόμενων ασφαλιστικών οφειλών των μελών του Τ.Ε.Ε. μέσω πιστωτικών καρτών με σύστημα διευκόλυνσης ανάλογο της εξόφλησης οφειλών προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.). Συνέχεια