Απόφαση ΤΣΜΕΔΕ: Xορήγηση ασφαλιστικής ενημερότητας με οφειλές

ΤΣΜΕΔΕΟ Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών (Σ.Α.Τ.Ε.) ανήρτησε στην ιστοσελίδα του απόφαση της Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές», Συνέχεια