Εκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του ΤΣΜΕΔΕ για το Α’ εξάμηνο του 2015

ΤΣΜΕΔΕΕκδόθηκαν τα ειδοποιητήρια του ΤΣΜΕΔΕ για το Α’ εξάμηνο του 2015 (για τους μετά την 01.01.1993 ασφαλισμένους). Συνέχεια

Παράταση για την πληρωμή των εισφορών ΤΣΜΕΔΕ του Α’ εξαμήνου 2015

ΤΣΜΕΔΕΚατά την υπ άριθμ.343 /23.04.2015 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΤΑΑ αποφασίστηκε μεταξύ άλλων:

Συνέχεια