Νέα παράταση εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2015

ΤΣΜΕΔΕΜετά από αίτημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, η διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων του Ε.Τ.Α.Α. αποφάσισε την εκ νέου παράταση εξόφλησης των ασφαλιστικών εισφορών που αφορούν στο Β΄ εξάμηνο του 2015, ώστε οι ασφαλισμένοι να ανταπεξέρχονται στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υποχρεώσεις με ομαλότερους όρους. Η απόφαση αυτή επικυρώθηκε ήδη χθες από το διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΑΑ. Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2015 των ασφαλισμένων του Τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών δημοσίων Έργων του ΕΤΑΑ μπορεί να αποπληρώνεται μέχρι και τις 31/03/2016 άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των υπόχρεων.

Πηγή:

Παράταση Καταβολής των Ασφαλιστικών Εισφορών του Β’ Εξαμήνου 2015

ΤΣΜΕΔΕΜε απόφαση της Δ.Ε. του ΤΣΜΕΔΕ (που λήφθηκε στη συνεδρίαση της 11-1-2016) παρατείνεται η προθεσμία καταβολής των εισφορών του Β΄ Εξαμήνου του 2015 έως 15-2-2016.

Πηγή:

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών ΤΣΜΕΔΕ του Β’ εξαμήνου 2015

ΤΣΜΕΔΕΑναρτήθηκαν (9/12/2015) τα ειδοποιητήρια για την καταβολή εισφορών του Β’ εξαμήνου 2015 στην ιστοσελίδα του ΤΣΜΕΔΕ. Συνέχεια

Πρόεδρος ΤΕΕ: “To ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να διατηρήσει στη ρύθμιση και για το Β΄εξάμηνο του 2015 τους μηχανικούς που έχουν ενταχθεί”

ΤΣΜΕΔΕMε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ε. κ. Γ. Στασινός ενημερώνει ότι το ΤΣΜΕΔΕ αποφάσισε να διατηρήσει στη ρύθμιση και για το Β΄ εξάμηνο του 2015 τους μηχανικούς που έχουν ενταχθεί. Συνέχεια