ΤΣΜΕΔΕ: παράταση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών του Β’ Εξαμήνου

ΤΣΜΕΔΕΕνημερώνουμε τους ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι σύμφωνα με την ΑΔΣ 378/16-12-2015 θέμα 24ο, αποφασίστηκε:

Συνέχεια