ΤΣΜΕΔΕ: Η βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά

ΤΣΜΕΔΕΗ βεβαίωση για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης έτους 2015, δεν θα αποσταλεί ταχυδρομικά. Οι ασφαλισμένοι θα μπορούν να την προμηθεύονται μέσω της ιστοσελίδας http://www.tsmede.gr, αφού εγγραφούν και πιστοποιηθούν ως χρήστες. Συνέχεια