Διεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑΔιεθνής Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για ένα Ολοκληρωμένο Ρυθμιστικό Σχέδιο και τον εννοιολογικό σχεδιασμό του Science City, στην Αίγυπτο. Συνέχεια