Ανακοίνωση για την Παράταση Καταβολής Εισφορών του ΤΣΜΕΔΕ Β’ Εξαμήνου 2015

ΤΣΜΕΔΕΣτη συνεδρίαση της Δ.Ε. του Τομέα Μηχανικών & Ε.Δ.Ε., της 15/02/2016, αποφασίστηκε η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών του Β’ Εξαμήνου 2015, για 15/03/2016. Συνέχεια