Ηλεκτρονικά η βεβαίωση αμοιβών των ελεύθερων επαγγελματιών

Παύει η υποχρέωση της έντυπης αποστολής βεβαιώσεων από τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς από εφέτος υποβάλλεται ηλεκτρονικά η βεβαίωση για τις αμοιβές των ελευθέρων επαγγελματιών. Συνέχεια