Αδεια πολεοδομικά γραφεία με πολλά προβλήματα και ταλαιπωρία

πολεοδομίαΠαράδειγμα πρώτο. Ένας πολίτης έχει ανεγείρει ένα αυθαίρετο δώμα. Το «νομιμοποιεί» εντάσσοντάς το στη σχετική ρύθμιση. Κατόπιν ζητεί να εκδώσει οικοδομική άδεια για να πραγματοποιήσει εργασίες στο δώμα. Ένας εκ των συνιδιοκτητών κάνει καταγγελία στον αυθαιρετούχο και από την αυτοψία της πολεοδομίας προκύπτει ότι έχουν «δηλωθεί» ψεύτικα στοιχεία κατά τη νομιμοποίηση του αυθαιρέτου. Όμως ο υπάλληλος της πολεοδομίας δεν μπορεί να ανακαλέσει τη «νομιμοποίηση», καθώς αυτή… δεν έχει εκδοθεί από την πολεοδομία, αλλά από το ΤΕΕ, με την εξουσιοδότηση του ΥΠΕΚΑ. Συνέχεια