Έρχεται το νέο μοντέλο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Α.Π.Ε.Στα τέλη Ιανουαρίου θα δοθεί σε δημόσια διαβούλευση η τελική πρόταση της Επιτροπής που συνέστησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την υιοθέτηση του νέου μοντέλου στήριξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Συνέχεια

Νέο τοπίο στις ΑΠΕ μετά τις εκατοντάδες ακυρώσεις αδειών

Α.Π.Ε.Σε μπαράζ ακυρώσεων αδειών για μονάδες ΑΠΕ έχει οδηγήσει ο νόμος για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών. Ξεκαθάρισμα και με τα φωτοβολταϊκά στέγης στα νησιά. Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος από όσους έκαναν αιτήσεις. Συνέχεια

1,5 δις. ευρώ επενδύει ο ΔΕΔΔΗΕ στα «έξυπνα δίκτυα»

ΔΕΔΔΗΕΕπενδύσεις που θα ξεπεράσουν µέχρι το 2018 το 1,5 δις ευρώ, υλοποιεί την περίοδο αυτή ο ∆Ε∆∆ΗΕ για την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισµό και την ενίσχυση του ∆ικτύου Διανομής ηλεκτρικού ρεύματος. Συνέχεια