Εικοσιπέντε «μνηστήρες» για 10 ακίνητα του ΤΑΙΠΕΔ

ΤΑΙΠΕΔΕικοσιπέντε είναι τελικά οι επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον υποβάλλοντας δικαιολογητικά συμμετοχής και οικονομικές προσφορές για τη συμμετοχή τους στη διαγωνιστική διαδικασία μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ηλεκτρονικών δημοπρασιών – αξιοποίησης ακινήτων e-publicrealstate.gr για τα εξής ακίνητα: Συνέχεια