Νέο τοπίο στις ΑΠΕ μετά τις εκατοντάδες ακυρώσεις αδειών

Α.Π.Ε.Σε μπαράζ ακυρώσεων αδειών για μονάδες ΑΠΕ έχει οδηγήσει ο νόμος για την κατάθεση εγγυητικών επιστολών. Ξεκαθάρισμα και με τα φωτοβολταϊκά στέγης στα νησιά. Ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά επαναβεβαίωση του ενδιαφέροντος από όσους έκαναν αιτήσεις. Συνέχεια