Η δεύτερη δόση κατάργησης των φόρων υπέρ τρίτων (συμπεριλαμβάνεται το ΤΣΜΕΔΕ). Τι έπεται;

ΤΣΜΕΔΕΠεριθώριο μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει δώσει η τρόικα στην κυβέρνηση για να ολοκληρώσει τη διαδικασία κατάργησης των φόρων και εισφορών υπέρ τρίτων, που επιβαρύνουν τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών, για τη χρηματοδότηση τόσο του Δημόσιου όσο και του Ιδιωτικού τομέα. Συνέχεια