Ενημερωτική Εκδήλωση «Υποβολή δικαιολογητικών για τις δηλώσεις του Ν. 4178/2013»

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού. Συνέχεια

Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας και Άδεια Δόμησης – εκδήλωση ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑO ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech ΑΕ, συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού. Συνέχεια

1η Εκδήλωση ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ: «Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013»

ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑO ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, σε συνεργασία με την εταιρεία Civiltech Α.Ε., συνεχίζει τις ενημερωτικές εκδηλώσεις που έχουν ως σκοπό να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά των νέων διαδικασιών και να προτείνουν πρακτικούς τρόπους οργάνωσης της δουλειάς του αρχιτέκτονα μηχανικού.

Η νέα εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, Βρυσακίου 15 και Κλάδου, Μοναστηράκι, με θέμα:

«Αντιμετώπιση αυθαίρετων κατασκευών με το Ν.4178/2013» Συνέχεια

Εκδήλωση: Η Πολεοδομική Ιστορία της Αθήνας

Η Πολεοδομική Ιστορία της ΑθήναςΑνατρέχοντας στην πολεοδομική ιστορία της Αθήνας, συναντάμε τα ίχνη πολλών δυνάμεων, που λειτουργούν ενίοτε αντιφατικά και ενίοτε ενισχυτικά η μία προς την άλλη, καταγεγραμμένες σαν ενδείξεις σε σεισμογράφο. Συνέχεια