Εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά παρέχουν ενέργεια σε 1,3 δισ. ανθρώπους

εκτυπωμένα φωτοβολταϊκά

Το κόστος της ηλιακής ενέργειας έχει μειωθεί δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες, από 40 δολάρια ανά Βατ το μακρινό 1977 σε 0,74 δολάρια ανά Βατ 36 χρόνια μετά, το 2013. Η πτωτική τάση στο κόστος της ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά αναμένεται να συνεχιστεί χάρη στην αύξηση της αποδοτικότητας και την εμφάνιση νέων τεχνολογιών. Συνέχεια