Η ΕΕ επενδύει 263 εκατ. σε ενεργειακές υποδομές

Α.Π.Ε.Τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν στις 15 Ιουλίου με την πρόταση της Επιτροπής να επενδύσει 263 εκατ. ευρώ σε καίρια πανευρωπαϊκά έργα ενεργειακών υποδομών. Συνέχεια