Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Π.Ε.Α. με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία

ενεργειακή απόδοσηΣυνάντηση με θέμα τη «Συμμόρφωση των διαδικασιών έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και βελτίωση της ποιότητας των εργασιών στα κτίρια» διοργανώνει η Ομάδα Μελετών Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος Qualicheck (http://qualicheck-platform.eu), που εστιάζει στην ορθή διαδικασία της έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) και την ποιότητα των εργασιών κατασκευής/ανακαίνισης στα κτίρια. Συνέχεια

Δημόσια Διαβούλευση για την Οδηγία 2010/31/EU που αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων

ενεργειακή απόδοσηΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή – DG ENERGY, ανακοίνωσε την διεξαγωγή Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά με την αξιολόγηση της 2010/31/EU οδηγίας που αφορά στην Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων.  Σύμφωνα με τους όρους της οδηγίας, η Επιτροπή πρέπει να πραγματοποιήσει την αξιολόγηση έως το τέλος του 2016, με τη βοήθεια μιας επιτροπής εκπροσώπων από τα κράτη μέλη. Στην αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η πείρα που αποκτήθηκε και η πρόοδος που σημειώθηκε μετά την έκδοση της οδηγίας. Εάν κριθεί αναγκαίο, η Επιτροπή θα υποβάλει προτάσεις με βάση την αξιολόγηση. Συνέχεια

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Απόδοσης Κτιρίων σχετικά με την πορεία συμμόρφωσης με το Άρθρο 4 της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Energy Efficiency Directive – EED, 2012/27/EU) εισήγαγε το 2012 μία νέα, σημαντική διάσταση στο νομοθετικό περιβάλλον για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Το Άρθρο 4 της παραπάνω Οδηγίας απαιτεί από τα Κράτη – Μέλη, για πρώτη φορά, να σχεδιάσουν την Εθνική Στρατηγική τους για την ανακαίνιση του κτιριακού τους αποθέματος, και άρα να συμπληρώσουν το μεγάλο κενό πολιτικής σχετικά με τα υφιστάμενα κτίρια τους. Συνέχεια

Αντίδραση της Κοινότητας στη μη συμμόρφωση της χώρας μας στα θέματα ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ Κοινότητα ξεκίνησε διαδικασίες για τη μη συμμόρφωση της Ελλάδας στα θέματα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Συγκεκριμένα έστειλε επίσημη αιτιολογημένη άποψη, το πρώτο βήμα πριν την προσφυγή εναντίον της χώρας. Η υποχρέωση της Ελλάδας ήταν να θέσει όρια στα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα ενεργειακής αποδοτικότητας, μέχρι την 30η Ιουνίου 2012, προθεσμία, που κατόπιν αιτήματος, παρατάθηκε μέχρι την 21η Μαρτίου 2013. Συνέχεια

Πρόστιμα από την Ε.Ε. για ενεργειακή απόδοση κτιρίων

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΣτο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραπέμπονται το Βέλγιο και η Φινλανδία, καθώς δεν φρόντισαν να μεταφέρουν πλήρως στο εσωτερικό τους δίκαιο την Οδηγία της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Συνέχεια

Πλήρη συμμόρφωση με την ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων ζητά η ΕΕ

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή κλιμακώνοντας τις πιέσεις της προς τις ελληνικές Αρχές, ανακοίνωσε σήμερα την αποστολή «συμπληρωματικής αιτιολογημένης γνώμης», με την οποία ζητεί από την Ελλάδα «την πλήρη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της νομοθεσίας της ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (οδηγία 2010/31/ΕΕ). Συνέχεια