Παράταση στο ΤΕΕ για την αναθεώρηση πλαισίου ενεργειακής απόδοσης κτηρίων

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΠαρατείνεται έως τις 9 Δεκεμβρίου 2016 η προθεσμία που έχει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) για να υποβάλει τα απαραίτητα έγγραφα σχετικά με την ανάθεση εκ μέρους του ΥΠΕΝ της αναθεώρησης του υπάρχοντος πλαισίου για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων. Συνέχεια