Κατευθυντήριες γραμμές για το κόστος των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων ζητάει το Ευρωκοινοβούλιο

ΠΕΑΝα εκπονηθούν κατευθυντήριες γραμμές για τον καθορισμό των τιμών των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να προωθηθεί η χρήση τους και να προληφθεί η αποκόμιση αθέμιτου κέρδους, ζητούν με πρόταση ψηφίσματος οι Ευρωβουλευτές Patricija Šulin και Dubravka Šuica. Συνέχεια