Νομοσχέδιο: Παράταση πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών και υποχρεωτικά ΠΕΑ για μίσθωση ακινήτου

ενεργειακή απόδοσηΣτο σχέδιο νόμου με τίτλο “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες διατάξεις, γίνεται αναφορά σε παράταση προθεσμίας πιστοποίησης ενεργειακών επιθεωρητών από 30 Ιουνίου 2015 έως 30 Ιουνίου 2016. Συνέχεια

Ακυρώθηκε η πρόσβαση στο Μητρώο ~ Για τους ενεργειακούς επιθεωρητές

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών ΕπιθεωρήσεωνΤα χρήματα των παραβόλων πίσω θα ζητήσει το ΤΕΕ Μαγνησίας

Ακυρώθηκε τελικά η παράταση πρόσβασης στο Μητρώο που είχε δοθεί για να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης από τους ενεργειακούς επιθεωρητές, που στις 30 Ιουνίου 2015 είχαν τη δυνατότητα έκδοσης, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Συνέχεια

Έβαλε φωτιά στην αγορά των ενεργειακών επιθεωρητών ο Σκουρλέτης

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών ΕπιθεωρήσεωνTη φωτιά που άναψε Αυγουστιάτικα ο απερχόμενος υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης κ. Πάνος Σκουρλέτης τρέχει να σβήσει ο διάδοχός του υπηρεσιακός υπουργός και Πρύτανης του ΕΜΠ κ. Γιάννης Γκόλιας. Ο λόγος για την παράταση που έδωσε από το ….παράθυρο στο επάγγελμα του ενεργειακού επιθεωρητή, προκαλώντας ακόμη και την παρέμβαση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή. Συνέχεια

Διακοπή πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών ΕπιθεωρήσεωνΔιακοπή πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές: Σε συνέχεια σχετικής εντολής του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας & Μεταλλείων, Υπηρεσίας του ΥΠΑΠΕΝ, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του Αρχείου Ενεργειακών Επιθεωρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, η πρόσβαση στο Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων των Επιθεωρητών που δεν έχουν συμμετάσχει με επιτυχία στις εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, δεν θα είναι εφικτή. Συνέχεια

Ανακοίνωση Παράτασης Πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα από τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών ΕπιθεωρήσεωνΣε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης του ΥΠΑΠΕΝ, σύμφωνα με την οποία σε νομοθετική ρύθμιση που συμπεριλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Βοσκήσιμες Γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις», παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2015 η προθεσμία για υποχρέωση επιτυχούς συμμετοχής σε εξετάσεις για την απόκτηση της ιδιότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, κατά τις διατάξεις του π.δ. 100/2010, ανακοινώνεται ότι λόγω της μη έγκαιρης ρύθμισης του ανωτέρω και για την εύρυθμη λειτουργία της κτηματαγοράς, δίδεται άμεσα πλήρης πρόσβαση χρήσης του πληροφοριακού συστήματος του Αρχείου Επιθεώρησης Κτιρίων και του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών (www.buildingcert.gr), ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Συνέχεια

Ενεργειακοί Επιθεωρητές: Νέα ονόματα επιτυχόντων, άφαντη η παράταση

ενεργειακή απόδοσηΚαι ενώ έπειτα από τη δήλωση του κ. Λαφαζάνη σχετικά με την εξάμηνη παράταση στους ενεργειακούς επιθεωρητές, η κοινότητα των ενεργειακών επιθεωρητών κρατά στάση αναγκαστικής αμονής, δόθηκαν στη δημοσιότητα δύο επιπλέον λίστες επιτυχόντων στις εξετάσεις χορήγησης άδειας διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων. Συνέχεια

Ταμειακή ενημερότητα ενεργειακών επιθεωρητών

ενεργειακή επιθεώρησηΣας ενημερώνουμε ότι για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές που έχουν απωλέσει τη δυνατότητα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κατόπιν εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 10 του Ν.4315/2014 (ΦΕΚ Α 269) «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήμα − Ρυμοτομικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» από τις 1 Ιουλίου 2015, ο εναπομείνας χρόνος ταμειακής ενημερότητάς τους θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί μετά την επιτυχή συμμετοχή τους στις εξετάσεις. Συνέχεια

Εξάμηνη Παράταση για τη Συμμετοχή των Ενεργειακών Επιθεωρητών στις Εξετάσεις

ενεργειακή επιθεώρησηΘα παραταθεί, τελικά, ως τα τέλη του έτους η προθεσμία συμμετοχής των Ενεργειακών Επιθεωρητών στις εξετάσεις. Συνέχεια

«Κατέβασε ρολά» η πλατφόρμα των ενεργειακών επιθεωρητών

ενεργειακή επιθεώρησηΑκριβώς με τη λήξη της εξάμηνης παράτασης ισχύος του μητρώου των προσωρινών ενεργειακών επιθεωρητών, η σχετική πλατφόρμα «κατέβασε ρολά», τόσο για την καταχώρηση νέας ενεργειακής επιθεώρησης, όσο και για την επεξεργασία ή τη συμπλήρωση παλαιότερης. Συνέχεια