Επίδομα μητρότητας και για ελεύθερες επαγγελματίες

ΕΤΑΑΚοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται το ύψος, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση επιδόματος μητρότητας στις άμεσα ασφαλισμένες του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) σε εφαρμογή του ν.4097/2012, υπέγραψε ο υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Αντώνης Μπέζας. Συνέχεια

Χάος στο Ταμείο των μηχανικών

ΕΤΑΑΧΑΟΤΙΚΗ είναι η κατάσταση στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), όπου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) κήρυξε ανεπιθύμητο στους κύκλους των μηχανικών τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ Αντώνη Σελλιανάκη, ενώ πάνω από 50.000 μηχανικοί βρίσκονται σε απόγνωση εξαιτίας των οφειλών προς το Ταμείο. Συνέχεια