24,11% μειώθηκε ο αριθμός ασφαλισμένων στην οικοδομή

οικοδομήΟπως προκύπτει από την ανάλυση των απογραφικών δελτίων που καταθέτουν οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (Ιανουάριος 2013/14), ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,72%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 24,11% και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,29%. Συνέχεια