Συνεπενδύσεις για τα νέα δίκτυα υψηλής ταχύτητας προτείνει η Commission!

ΕυρυζωνικότηταΤην υποχρεωτική εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής υποδομής σε όλα τα νέα ή παλαιά, ανακαινιζόμενα κτίρια η οποία θα μπορεί να συμβαδίσει με τα δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών υψηλών ταχυτήτων προβλέπει σχέδιο κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δόθηκε στην δημοσιότητα. Συνέχεια