Σημαντική ελάφρυνση στο λειτουργικό κόστος των μηχανικών επιχειρεί η κυβέρνηση

μηχανικοίΣημαντική ελάφρυνση στο λειτουργικό κόστος των μηχανικών επιχειρεί η κυβέρνηση με την απόφασή της για μείωση της τιμής αγοράς των Ευρωκωδίκων, κατά 90% μέχρι το τέλος του χρόνου. Συνέχεια

Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

ΦΕΚΔημοσιεύθηκε το ΦΕΚ 1457 – 05.06.14 το οποίο περιλαμβάνει την απόφαση για την έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα. Συνέχεια