Σε τελικό στάδιο η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τα δικαιώματα Γης.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΣε τελικό στάδιο βρίσκεται στο ΥΠΕΚΑ -και όχι το Υπουργείο Οικονομικών- η διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που θα καθορίσει τον τρόπο αποϋλοποίησης των δικαιωμάτων Γης. Συνέχεια