Η ενεργειακή αναβάθμιση στα κτήρια εξοικονομεί δισ. Ευρώ από ηλεκτροπαραγωγή και δίκτυα

ενεργειακή απόδοση κτιρίωνΗ ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων της Ε.Ε. θα μπορούσε να εξοικονομήσει 80-153 δισ. Ευρώ ως το 2050 σε επενδυτικά κεφάλαια που ειδάλλως θα κατευθύνονταν στην παραγωγή ενέργειας. Συνέχεια