Ουρές τέλος, ηλεκτρονική η έκδοση οικοδομικών αδειών

Οικοδομικές ΆδειεςΜείωση της γραφειοκρατίας, απλοποίηση των διαδικασιών και δραστικό περιορισμό της φυσικής παρουσίας των πολιτών στις πολεοδομίες της χώρας με σκοπό την αποφυγή φαινομένων αδιαφάνειας και οικονομικών δοσοληψιών φέρνει η ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών που ξεκινά το Τεχνικό Επιμελητήριο με τα συναρμόδια υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών. Συνέχεια