Τρεις προσφυγές για την προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών

μηχανικόςΤη συστηματική παραβίαση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, κατήγγειλε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης με τρεις προσφυγές ενώπιον της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την άμεση και σαφή προστασία των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μηχανικών. Συνέχεια