Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δημιουργία καταλόγου μηχανικών σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθήνας

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ΤΕΕΤο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας δημιουργεί Κατάλογο Ιδιωτών Διπλωματούχων Μηχανικών που επιθυμούν να παρέχουν τις Υπηρεσίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας. Ο κατάλογος δημιουργείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών για την παροχή Υπηρεσιών από τους Διπλωματούχους Μηχανικούς που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Π.Φ.Υ.) [Π.Δ. 84/2001(ΦΕΚ 70Α/2001) & Ν. 4025/2011 άρθρο 35 (ΦΕΚ 228Α/2011) & Υ3β/Γ.Π./οικ.24948/2012 (ΦΕΚ 713Β/2012)]. Συνέχεια