ΙΕΝΕ: Η χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια

εξοικονόμηση ενέργειαςΤην εμπειρία της Ελλάδος από την χρήση ευρωπαϊκών κονδυλίων για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον κτηριακό τομέα αξιολογεί το νέο Κείμενο Εργασίας που δημοσιεύει σήμερα το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Το Working Paper του ΙΕΝΕ Νο. 21 (Δεκέμβριος 2014) αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη παρουσίαση και αξιολόγηση των συνολικά τεσσάρων προγραμμάτων που εφαρμόστηκαν στην χώρα μας την πενταετία 2009-2014 και στο πλαίσιο των οποίων έχουν διατεθεί περίπου 480 εκατ. ευρώ. Συνέχεια