Πτυχιούχους προσλαμβάνει το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Προθεσμίες και ειδικότητες

μηχανικόςΕννέα νέες θέσεις άνοιξαν στο Κέντρο Πολιτισμού του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σύμφωνα με ανακοίνωση που αναρτήθηκε το Σάββατο στον ιστότοπο του ιδρύματος.

Οι θέσεις αφορούν σε διάφορες ειδικότητες και οι προθεσμίες αποστολής λήγουν στις 13 και 18 Σεπτεμβρίου. Σε όλες τις θέσεις απαιτείται πανεπιστημιακό πτυχίο, ενώ σε ορισμένες από αυτές θεωρείται απαραίτητη η κατοχή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου. Σε αρκετές περιπτώσεις, επίσης, προαπαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Τη διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των επικρατέστερων υποψηφίων έχει αναλάβει εκ μέρους του ΚΠΙΣΝ η εταιρία συμβούλων Egon Zehnder. Η τελική επιλογή θα γίνει από το ΚΠΙΣΝ.

Οι ειδικότητες της πρώτης κατηγορίας είναι οι εξής:

  • Υπεύθυνος Λογιστηρίου
  • Διευθυντής Ανάπτυξης
  • Προϊστάμενος Ψηφιακών Μέσων
  • Οικονομικός Ελεγκτής

Οι ενδιαφερόμενοι για τις συγκεκριμένες θέσεις παρακαλούνται να αποστείλουν με email το βιογραφικό τους έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2016 στη διεύθυνση snfcc@egonzehnder.com. Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη φάση των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2016.

Στη δεύτερη κατηγορία αναζητούνται:

  • Μηχανικός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
  • Διευθυντής Εγκαταστάσεων
  • Υπεύθυνος Εγκαταστάσεων
  • Μηχανικός Mηχανολογικών Εγκαταστάσεων
  • Υπεύθυνος Πάρκου και Περιβάλλοντος Χώρου

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις της δεύτερης κατηγορίας θα πρέπει να στείλουν με email το βιογραφικό τους έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016 στη διεύθυνση snfcc@egonzehnder.com.

Οι υποψήφιοι που θα προκριθούν στη φάση των συνεντεύξεων θα ενημερωθούν έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2016.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει στο θέμα του email να αναγράφουν τη συγκεκριμένη θέση για την οποία υποβάλλουν το βιογραφικό τους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάθε θέση ξεχωριστά, επισκεφτείτε τη σχετική ιστοσελίδα στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ.

Πηγή: